Beschermingsbewind

Beschermingsbewind
Als mensen niet goed meer in staat zijn hun eigen zaken te regelen en hun financiën te beheren wordt vaak de hulp van familie of vrienden ingeschakeld. Maar er zijn omstandigheden dat dit niet gaat of niet wenselijk is. Dan kan de hulp van een professionele bewindvoerder worden ingeroepen. De wettelijke maatregel "onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen", ook wel beschermingsbewind genoemd, biedt in die gevallen een oplossing.
De kantonrechter stelt de beschermingsmaatregel in en benoemt een bewindvoerder. Niet de persoon wordt onder bewind gesteld, maar diens goederen.

Taak bewindvoerder
Het begrip "goederen" moet wel ruim worden opgevat: alle bezittingen, schulden, inkomsten en vermogen. Het is de taak van de bewindvoerder die te beheren. In de praktijk wil dat zeggen dat de bewindvoerder het inkomen en vermogen beheert, en daarbij alle voorkomende administratie verzorgt: het ontvangen van de inkomsten, het doen van de uitgaven, het invullen van formulieren, het aanvragen van zorgtoeslag en huurtoeslag, van bijzondere bijstand. Kortom: de bewindvoerder neemt u alle administratieve rompslomp uit handen.

Persoonlijk plan van aanpak
Onze inspanningen zijn erop gericht om de onder bewind gestelde persoon maximaal de regie op het eigen leven te laten houden. Als bewindvoerder oefenen wij de reguliere taken uit. Daarnaast maken wij voor elke cliënt een persoonlijk plan om diens (financiële) situatie te verbeteren.

Spelregels
Onder de knop 'downloads' vindt u onze spelregels. Hierin leest u hoe de procedure tot onderbewindstelling verloopt en welke verwachtingen u van uw bewindvoerder mag hebben en andersom. Tevens leest u in dit document welke afspraken wij hanteren.


  • Deel deze pagina: