Klachtenregeling

Bent u niet tevreden dan kunt u dit melden bij de bewindvoerder die uw dossier beheert.

Deze probeert uw bezwaar in overleg op te lossen.

Lukt dat niet en wilt u een klacht indienen, dan kan dit per mail of per brief.

Een klacht wordt in behandeling genomen door een ander dan uw eigen dossierbehandelaar.

Vindt u dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u zich wenden tot de toezichthoudende kantonrechter.


  • Deel deze pagina: