H3 Bewindvoering is in beweging. Financieel Gezond en Summa Bewind zijn toegevoegd.»

Gepubliceerd op 15-01-2020

Door deze samenvoeging is het bedrijf beter in staat doelstellingen te realiseren.

Er vanuit gaand dat wij ons als taak hebben gesteld mensen in financiele probleemsituaties te helpen, kunnen wij in deze samenstelling echt iets betekenen.

Natuurlijk gaat het niet altijd van een leien dak. Daarvoor zijn de problemen vaak veel te groot. Wel kunnen wij met een strak beleid sturing geven om de problemen te boven te komen.

Daarvoor willen wij graag onze nek uitsteken.